Elevens


Enkel kabal å spille, vanskelig å få opp. Legg sammen to og to kort til 11.

Highscoreliste: Nei Klokke: teller oppover


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å få bort alle kortene, ved å ta vekk bygg som tilsammens blir elleve, eller sett bestående J,D og K.

Regler

Ta vekk to og to kort som tilsammens blir elleve. Knekter, Damer og Konger tas bort som ett sett (altså en J,D og K). Når du har bygd ett par (eller et sett), tas de kortene bort, og erstattes med nye kort fra stokken.

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover
  • Flere vanskelighetsgrader

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019