Strategier for å få kabalen til å gå opp !

Det er mange måter man kan spille kabal på. Noen bruker det som rent tidsfordriv, andre tar det mer seriøst og gjør det de kan for å få den til å gå opp, og gjerne raskest mulig. I denne artikkelen tar vi for oss noen av de mest vanlige kabalene, og strategiske tips som vil hjelpe deg til å spille kabalen bedre, og dermed øke muligheten din for å få den til å gå opp. Etterpå kan du prøve det ut ved å spille en av versjonene du finner på Kabal24.no

Freecell strategier

Nesten hver eneste av de forskjellige Freecell oppsettene skal være mulig å overvinne. Det er kun noen få kjente oppsett som ikke skal være mulig å løse. Dermed , i motsetning til en del andre kabaler, hvor du er avhengig av flaks - Freecell er for den dyktige kabalspilleren. Her er noen gode strategier:
 1. Undersøk bordet nøye før du begynner å flytte. Det er veldig viktigt å planlegge flere trekk frem hele tiden. De mest openbare trekkene er ikke nødvendigvis de rette.
 2. Første prioritet er å frigjøre alle Ess og toere, Spesielt viss de ligger langt bak i oppsettet, gjemt bak høye kort. Få disse ut så tidlig som mulig.
 3. Prøv å ha så mange Fri celler ledige som mulig. Pass godt på, så fort du har fylt alle cellene, er det nesten ikke noe rom igjen for trekk. Det å ha mange muligheter å velge mellom er nøkkelen til dette spillet. Sørg for at du har klar "rømningsvei" når du flytter et kort til en fricelle.
 4. Forsøk å få tom en av kolonnene så fort som mulig. Tomme kolonner er mer viktige enn fricellene, da du kan "gjemme bort" lange sekvenser der etterhvert, i steden for et enkelt kort som i en fricelle. En tom kolonne dobler også lengden på de sekvensene som du kan flytte fra ett sted til et annet.
 5. Om mulig, fyll en tom kolonne med sekvenser som begynner med kongen.
 6. Ikke flytt kortene ut for fort. Det kan være du trenger de kortene senere for å gjøre vitige flytt.

Copied with permission from: http://plrplr.com/32824/winning-strategy-tips-for-the-game-of-freecell-solitaire/

Klondike strategier

Kabalen med mange navn, 7-kabal, sjuerkabalen, Solitaire, Klondike osv. Dette er den mest kjente, og en av de tidligste kabalene. Men det er langt fra den enkleste. I tillegg til gode kort/kabal kunnskaper er du avhengig av en stor porsjon flaks for å få den til å gå ut.
Allikevel hjelper det godt med noen gode strategier:

 1. Snu det første kortet fra stokken før du begynner. Det gir deg flere muligheter, og en bedre sjanse til å gjøre et rette trekket
 2. Flytt alltid ut en ess eller en toer om du kan det. Kanskje logisk, men i forskjell til f.eks. Fricell er det en stor fordel her.
 3. Opne alltid opp skjulte kort med en gang. Viss du har flere alternative trekk, velg alltid det som gjør at du får snudd et av de skjulte kortene først. Og kan du velge mellom to kolonner med skjulte kort, velg alltid den kolonnen hvor det er flest skjulte kort igjen.
 4. Vent med trekk som ikke er viktige. De beste trekkene er de som gir deg flere muligheter etterpå, eller som gir det muligheten til å snu et skjult kort
 5. Vent med å tømme en kolonne dersom du ikke har konger å legge der. Du tjener ikke noe på det
 6. Viss du kan velge mellom konger å legge i en open kolonne, tenk deg godt om. Skal du legge en sort eller rød konge der ? Et eksempel: viss du har en rød knekt som blokkerer noen viktig kort, må du velge en rød konge, slik at muligheten for å få bort knekten øker.
 7. Om du spiller med muligheter for å snu utslagsbunken og begynne på nytt med den, bør du legge nøye merke til hvilke kort som er der, og rekkefølgen på de. Det hjelper deg mye!

Spider-strategier

Spider-kabal, eller på norsk: Edderkopp-kabal er kabaler hvor du skal bygge i samme farge og valør. Den store forskjellen i forhold til Klondike er måten man snur kort fra stokken. I steden for å snu til utslagsbunken, skal du legge ut et nytt kort nederst i hver kolonne. Det gjør at kabalen fort blir "rotete", og de rene sekvensene dine blir ødelagte. Allikevel skal omtrent halvparten av hver Spider-kabal være mulig å få til å gå opp.
Her er noen gode strategier:

 1. Nøkkelen for å lykkes med en edderkopp kabal er å få tom en kolonne. Da er det mye enklere å bygge sekvenser. Kolonner som du ser har muligheter til å tømmes bør du forsøke å holde kortest mulig, mens kolonner med konger i seg gjerne kan være lange
 2. Forsøk å bygg mest med kort som du også kan bygge med i andre kolonner
 3. Viktigst å komme i gang med sekvenser, spesielt på konger. Kan du ikke det, se på bordet og finn de høyeste kortene du kan starte å bygge på, og konsentrer deg om dem.
 4. Bygg på kolonner hvor det er usannsynlig at du får snudd et kort
 5. Bygg på kort som ligger i de kolonnene med mest kort
 6. Det er ikke alltid at det er lurt å bygge. Det kan være lurt å ikke flytte på kort som ligger i kolonner som det ser vanskelig å få til en tom kolonne. Om et kort ligger foran en konge, eller en lengre sekvens, bør du ikke bygge på dette kortet. Da minsker sjansen for å få til en tom kolonne
 7. Om du ikke får fyllt en tom kolonne med en sekvens som starter med en konge, forsøk å start med et kort som du ser er store sjanser for å få flyttet igjen. Sjekk i bordet etter hvilke kort det mangler mange av (som altså fortsatt er skjult). Ser du at det f.eks mangler mange åttere, kan det være lurt å bygge en tom kolonne som starter med en syver. Da øker sjansen din for at du får flyttet bort den sekvensen igjen senere i spillet (for så å erstatte den tomme kolonna med et høyere kort, helst konge)

Kilde: solitaireinnovations.com

Scorpion Strategier

Skorpion-kabaler er kabaler hvor du skal bygge i samme farge og nedover i verdi. Den store forskjellen i forhold til Klondike og Spider kabaler er at du kan flytte kort midt i en kolonne selv om kortene under ikke er i sekvens. Du har da flere muligheter til trekk, og når du til slutt har klart å snu alle skjulte kort, bør kabalen være mulig å få til å gå opp.
Du kan også velge om du kun kan flytte konger til opne kolonner (30% vinnersjanse), eller hvilket som helst kort (nesten 100% sjanse). Vi ser nærmere på strategier som gjelder for begge alternativene, men mest hvor det kun er konge som kan legges i en open kolonne.
Her er noen gode strategier:

 1. Strategien her er veldig lik som den for Klondike. Det aller viktigste her er å få snudd alle skjulte kort.
 2. Pass på blokkader: at kort ligger i omvendt sekvens-rekkefølge. Spiller du versjoner av Skorpion-kabaler hvor det kun er konger som kan legges i en open kolonne, er desse omvendte sekvensene vanskelig å få ordnet. Ha derfor fokus på å få løst desse så fort som mulig
 3. Pass på blokkader II: du kan også få blokkader i to kolonner. Om f.eks om hjerter 7 ligger på spar 4 i en kolonne, og spar 5 ligger på hjerter 8 i en annen.
 4. Når du snur skjulte kort, vær obs på hva som skjer om du snur en ess. En ess kan ikke bygges på, så ha alltid en plan for hva som skjer om du skulle snu en ess.
 5. velg konger du kan bygge gode sekvenser på til de opne kolonnene.
 6. Ikke legg kort i opne kolonner om du ikke må. Det gir det færre muligheter.

Pyramide-strategier

Pyramide-kabaler er i bunn og grunn mest avhengig av flaks for å få den til å gå opp. Allikevel er det teknikker tilgjengelig for å øke vinnersjansene. De fleste pyramide-spill går ut på å pare 2 kort som til sammens blir 13, og da de bort.
Her er noen gode strategier:

 1. Før du begynner, må ta en god kikk på oppsettet i bordet. Noen oppsett er faktisk umulig å klare, om f.eks. fire knekter ligger i bordet, og en toer er over dem i pyramiden. er du da avhengig av å få vekk alle fire knektene for å komme til 2-en, så har du allerede tapt.
 2. Men noen ganger, er det slik at kanskje tre knekter ligger og sperrer foran den ene toen. Du må da sørge for at du har en knekt tilgjengelig for den siste toeren, og ta hensyn til dette.
 3. Konger tar du bare bort med en gang du kan. Ingen grunn til å la de ligge, eller være i utslagsbunken
 4. Så godt det lar seg gjøre, forsøk å kombinere kort i bordet med kort i utslagsbunken. Du kan ikke gå igjennom bunken ubegrensede ganger (i alle fall om du skal følge reglene), så det er vitikt at ikke kort ligger igjen og sperrer for hverandre der.
 5. Som oftest kan du gå gjennom utslagsbunken flere ganger. Få dermed med deg hvilke kort som er der, og tilpass spillingen din til det.

Kilde: dogmelon.com.au