Regler til kabalen Freecell

Den desidert mest spilte kabalen for tiden, og en kabal som gir deg alle muligheter til å klare den, med litt skills .. Det er kun 8 kjente oppsett som det ikke finnes løsning på.
Vanskelighetsgrad:10
Antall kortstokker: 1

Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut alle kort i 8 kolonner, alle med kortsiden opp. Det blir ett kort mer i 1-4 rad.


MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

i freecell har du i utgangspunktet kun lov til å flytte på ett og ett kort. Men, med hjelp av fire friceller, og eventuelle tomme kolonner kan du flytte på lengre sekvenser av gangen. Du bygger nedover i bordet, etter omvendt farge prinsippet (sort på rød, rød på sort). Tomme kolonner kan du fylle med hvilket som helst ledig kort. I fricellene kan du kun legge ett kort i hver celle, totalt fire stykker.

Prøv en online versjon nå


Andre varianter av denne kabalen:

Baker's Game
Sea Towers
ForeCell
Challenge FreeCell
Double FreeCell

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019