Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

CanisterFour Pile PatienceMarthaScorpion - strategier

Skorpion-kabaler er kabaler hvor du skal bygge i samme farge og valør. Den store forskjellen i forhold til Klondike og Spider kabaler er at du kan flytte kort midt i en kolonne selv om kortene under ikke er i sekvens. Du har da flere muligheter til trekk, og når du til slutt har klart å snu alle skjulte kort, bør kabalen være mulig å få til å gå opp.
Du kan også velge om du kun kan flytte konger til opne kolonner (30% vinnersjans), eller hvilket som helst kort (nesten 100% sjans). Vi ser nærmere på strategier som gjelder for begge alternativene, men mest hvor det kun er konge som kan legges i en open kolonne.
Her er noen gode strategier:
  1. Strategien her er veldig lik som den for Klondike. Det aller viktigste her er å få snudd alle skjulte kort.
  2. Pass på blokkader: at kort ligger i omvendt sekvens-rekkefølge. Spiller du versjoner av Skorpion-kabaler hvor det kun er konger som kan legges i en open kolonne, er desse omvendte sekvensene vanskelig å få ordnet. Ha derfor fokus på å få løst desse så fort som mulig
  3. Pass på blokkader II: du kan også få blokkader i to kolonner. Om f.eks om hjerter 7 ligger på spar 4 i en kolonne, og spar 5 ligger på hjerter 8 i en annen.
  4. Når du snur skjulte kort, vær obs på hva som skjer om du snur en ess. En ess kan ikke bygges på, så ha alltid en plan for hva som skjer om du skulle snu en ess.
  5. velg konger du kan bygge gode sekvenser på til de opne kolonnene.
  6. Ikke legg kort i opne kolonner om du ikke må. Det gir det færre muligheter.