Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Romanian Solitaire


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Du skal i alt ha syv kolonner, først med syv kort i hver. Første kolonne alle med kortsiden opp, andre kolonne skal første kortet være med kortsiden ned, tredje kolonne skal de to første være med kortsiden ned osv. Til slutt skal de tre siste kortene legges i de tre borteste kolonnene.MÅL:

Målet er å flytte bort fire sekvenser fra Konge ned til Ess, ordnet sort på rød, rød på sort. Du kan kun ta bort hele sekvenser.Regler

I bordet bygger du ned i motsatte farge, sort på rød, rød på sort. Du kan også bygge rundt, 2-1-konge-dame osv. Til en tom kolonne må du flytte en konge, eller en gruppe kort som starter med en konge. Dette er en Skorpion-kabal, det betyr at du kan flytte kort fra en kolonne til en annen, selv om kortene under i kolonnen ikke er i sekvens. Så lenge det øverste kortet av de du flytter er en lavere og motsatt farge en det kortet du flytter til, går det bra. Du kan ikke flytte til ut-bunkene før du har en hel sekvens, fra Konge ned til Ess.


Andre varianter av denne kabalen:

Ukrainian Solitaire
Kiev
Dnieper
Russian Solitaire

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker