Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Gold RushKings SolitaireBlack Widow EasyRegler til kabalen Q.C


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til seks kolonner i bordet, fire kort i hver, og ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du bygger nedover i verdi og farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan kun flytte på ett og ett kort. og bygge på nederste kort i en annen kolonne. En tom kolonne fylles fra utslagsbunken. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Når øverste kort i utslagsbunken går i en av ut-bunkene, må du legge det dit. Du kan snu utslagsbunken og dele ut igjen ett og ett kort til bunken.


Andre varianter av denne kabalen:

Taking Silk
Thirty-Sixkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker