Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Pyramid Rank

I denne pyramide kabalen skal du ta bort kort av samme verdi.
Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Lag en pyramide med 7 rader. Ett kort i første, to i andre, tre i tredje osv. I alt 28 kort. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Du skal ta bort to kort av samme verdi (f.eks to seksere). Målet er å få bort alle 52 kortene.Regler

Du kan kun bygge med kort som er opne (som ikke har kort oppå seg). Ta vekk to og to kort enten ett fra utslagsbunken og ett fra pyramiden, eller begge fra pyramiden. Legg ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. denne kan du snu to ganger.


Andre varianter av denne kabalen:

Pyramid
Pyramid Golf
Cheops


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker