Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Three Blind MiceHamletDouble Freecell 2Regler til kabalen Primrose


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Først skal du dele ut åtte "indikator-kort" helt øverst i bordet (med kortsiden opp). Nederst i bordet deler du ut 8 kolonner med 12 kort i hver (kortsiden opp).MÅL:

Indikatorkortet viser deg hvilket kort ut-bunken rett under kortet skal starte med. Indikator-kortene skal være de siste du legger i en ut-bunke, så dermed er startkortet en verdi høyere. Er f.eks det første Indikator-kortet en treer, begynner ut-bunken rett under med en firer. Du skal bygge åtte slike utbunker opp i verdi fra startkortet og rundt til indikator-kortet, uavhengig av farge.Regler

Det er ingen bygging i bordet, du kan kun flytte topp-kortet i hver bunke til en av ut-bunkene. Når du ikke kan legge flere kort,tar du kortene som er i den første kolonnen, snur de, og så deler du de ut ett kort i hver kolonne bortover med kortsiden opp, til du har delt ut alle kortene. Alltid fra venstre mot høyre. Du skal også dele ut til den kolonnen du har tatt bort. Neste gang er det kolonne 2, del kortene ut igjen på samme måte. Når du har gjort dette med alle åtte kolonnene og fortsatt står fast, har du nok tapt :)


Andre varianter av denne kabalen:

Interregnum
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker