Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Christmas Spider SolitaireAmerican ToadDemonRegler til kabalen Baker's Game

Dette er det orginale Freecell spillet, oppkalt etter matematikeren C.L Baker.
Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Det ut alle kort i 8 kolonner, alle med kortsiden opp. Det blir ett kort mer i 1-4 rad.

MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I freecell har du i utgangspunktet kun lov til å flytte på ett og ett kort. Men, med hjelp av fire friceller, og eventuelle tomme kolonner kan du flytte på lengre sekvenser av gangen. Du bygger nedover i bordet, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Tomme kolonner kan du fylle med hvilket som helst ledig kort (eller sekvens med hjelp av fricellene). I fricellene kan du kun legge ett kort i hver celle, totalt fire stykker.


Andre varianter av denne kabalen:

FreeCell
ForeCell
Sea Towers
Eight Off

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker