Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Captive QueensWill o the WispPyramidenRegler til kabalen Microbe

En versjon av Spider, største forskjellen er at du ikke skal blande stokkene før utdeling, og at du bygger med to farger, sort og rød.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Du skal ikke blande kortstokkene før du deler ut. Så de kortene du nå skal plassere i bordet skal alle komme fra samme kortstokk. I bordet skal du ha 11 kolonner, med fire kort i hver kolonne. Første rad med kortsiden ned, så neste med kortsiden opp, så ned, så opp. Når du nå har delt ut, samler du de gjenværende kortene med den andre kortstokken.MÅL:

Målet er her å bygge fra Kong til Ess i sekvens nedover i en kolonne i bordet. Sekvensen skal være ordnet etter motsatt farge prinsippet, sort-rød-sort-rød (eller omvendt). Dette skal du gjøre med alle kortene, så i alt blir det 8 slike sekvenser.Regler

Forestill deg først at kortene kun har to valører, sort og rød. I bordet kan du bygge nedover sort-rød-sort-rød (eller omvendt). Du kan flytte på sekvenser, eller ett og ett ledig kort (det nederste i en kolonne). En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en sekvens, så lenge du har igjen kort i stokken. Når den er tom, kan du ikke fylle tomme kolonner. Når du ikke har flere trekk igjen kan du ta kort fra stokken. MEN, når du gjør det, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Dette er ingen fordel, så ordne gode sekvenser så godt du kan før du snur kort fra stokken. Det beste er å få bygd sekvenser så fort du kan, og få tomme kolonner så raskt du kan, så du får plassert sekvenser der. Når du har en fra Kong og ned til Ess, kan du ta vekk hele sekvensen.


Andre varianter av denne kabalen:

Spider
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker