Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen La Nivernaise


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet skal du ha 6 kolonner, med 4 kort i hver kolonne, med kortsiden opp. I tillegg skal du ha 8 reserve-celler, med ett kort hver.MÅL:

Du skal bygge fra Ess til konge i de fire ut-bunkene til venstre, og fra Kong til Ess i de fire ut-bunkene til høyre. Du må ha fire farger (spar,hjerter,ruter og kløver) i hver del.Regler

Her kan du ikke bygge i det hele tatt. Du kan kun flytte ett og ett kort, og må enten flytte fra bordet til reserven eller ut, eller fra reserven og ut. Når du ikke har flere trekk igjen (eller når du måtte ønske), kan du legge fire nye kort i hver kolonne i bordet, til det ikke er flere kort igjen i stokken. Når du da står fast, kan du samle sammen kortene i bordet, stokke de og dele ut i bordet på nytt (samme oppsett som ved starten). Dette kan du gjøre to ganger. Merk at du kan flytte kort fra en av ut-bunkene til en annen. Dette er nødvendig for å klare kabalen (som oftest). Godt tips her: Sørg alltid for å ha minst en reservecelle open, eller at du har en "fluktvei" for minst en av de. Ikke legg kort til reserven om du ser at kortet vil bli liggende der lenge.


Andre varianter av denne kabalen:

Tournament
Kingsdown Eights
Cicely


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker