Kabal24.no


Søk på kabal-navn:




Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Golf Solitaire Pro



3 Pyramid Tripeaks 2



Interchange



Regler til kabalen King's Way

En vanskeligere Golf-kabal enn originalen
Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet lager finner du først frem alle kongene, og legge de øverst i hver sin kolonne. Så skal du en legge en rad kort på de, med kortsiden ned. Deretter 4 rader med kortsiden opp. Du snur også ett kort i utslagsbunken.



MÅL:

Flytte alle kortene, utenom Kongene i bordet og Essene i reserven til utslagsbunken.



Regler

Poenget her er å bygge i en rekke i utslagsbunken. Du bygger videre på det første kortet du snudde fra stokken, og når du ønsker (eller når du må) snur du til ett nytt kort. I denne versjonen må du bygge sort-rød, noe som begrenser valgene dine. Du kan bygge både oppover og nedover i verdi, men du kan ikke bygge rundt, kun toere kan bygges på et Ess, eller en knekt på en dame. Ess som kommer i utslagsbunken, må du passe på å legge i reserven - så lenge du ikke trenger esset for å få bort en toer. Da må du vurdere hva du skal gjøre. Det Essene forteller deg, er når du har snudd alle kortene i stokken - er hvor mange kort du kan snu fra bunnen av utslagsbunken en gang til. har du 5 ess i reserven, kan du ta fem kort fra utslagsbunken, og lage en "ny" stokk. det gir deg en siste sjanse. Du har vunnet når du kun har igjen kongene i bordet.


Andre varianter av denne kabalen:

Golf
Putt Putt



kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker