Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Cell 11

En større versjon av Freecell, med 11 friceller !
Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 13 kolonner i bordet. Kolonne 6 og 7 skal ha 12 kort, de andre skal ha tretten kort. Fra kolonne 1 og bortover skal antall kort med kortsiden opp være: 1-2-3-4-5-5-5-5-4-3-2-1. Så skal du legge de to siste kortene i hver sin fricelle.MÅL:

Målet er å lage 12 ut-bunker fra Ess til Konge, bygd etter ekte farger (3 bunker i spar, 3 i hjerter osv osv).Regler

Det er i alt 11 friceller i denne kabalen, hvor du kan ha ett kort i hver celle. I bordet bygger du nedover etter motsatt farge, sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan i prinsippet kun flytte på ett og ett kort, men med hjelp av tomme friceller kan du flytte på mange flere. Så pass på å ha en god del celler opne, eller planlegg kortsiktig lagring av kort i cellene. Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst ledig kort (eller sekvens med hjelp av friceller).


Andre varianter av denne kabalen:

FreeCell
Double FreeCell
Triple FreeCell


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker