Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Carre Napoleon


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først Essene, og legg de i hver sin utbunke. Del ut tolv kolonner, med fire kort i hver, alle med kortsiden opp. Om ett av kortene du deler ut går å legge i en av ut-bunkene kan du legge det ut direkte. Kortet erstattes ikke under utdelingen. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Bygge 8 ut-bunker fra Ess til Konge, etter farge (Spar,hjerter, Ruter, Kløver)Regler

Du kan bygge på kolonnene, nedover i verdi i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan kun flytte på ett og ett kort. Snu ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu den og dele ut på nytt. Tomme kolonner kan kun fylles med en ledig Konge.


Andre varianter av denne kabalen:

Napoleon's Square
Forty Thieveskabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker