Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Solitaire 2CanisterPyramid SolitaireRegler til kabalen Big Apple

En versjon av kabalen "New York".
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til åtte kolonner, start med ett kort med kortsiden opp i hver kolonne. Neste kort legger du ut i den ene av åtte ut-bunker. Så legger du stokken ned, slik at kortene ligger med kortsiden opp.MÅL:

Startkortet som du valgte, blir starten på den ene ut-bunken, og de andre begynner også med denne verdien. Hver bunke bygges fra startkortet og rundt til kortet en under i verdi. Du bygger bunkene etter farge, spar-hjerter-ruter-kløver.Regler

I denne kabalen har du 3 friceller. Du kan lagre ett kort i hver celle, som kan flyttes til en ut-bunke, eller til å bygge i bordet. Du bygger nedover i verdi, uavhengig av farge. Du har lov til å flytte på sekvenser (uavhengig av fricellene) dersom sekvensen er "ekte", dvs. består kun av en av fargene (spar, hjerter, ruter eller kløver). Ellers må du flytte på ett og ett kort, eller bruke ledige friceller for å flytte flere. En tom kolonne fylles enten fra stokken eller fra en fricelle. Fra stokken kan du bruke det øverste kortet til å bygge med, legge ut, eller i en fricelle. Det er ingen utslagsbunke, så du får ikke gått gjennom stokken, med mindre du flytter kort bort fra den til bordet (eller ut-bunke/fricelle). Konsentrer deg derfor om å få flest mulig av kortene i stokken med i spillet så fort som mulig.


Andre varianter av denne kabalen:

New York
Gothamkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker